V sobotu 22. dubna proběhl v Uherském Hradišti seminář Komunální politika pořádaný Mladými lidovci Zlínského kraje ve spolupráci s politickou nadací Konrad-Adenauer Stiftung. Dopoledne byla na programu debata s místními dvěma starosty. Starostou Starého Města u Uherského Hradiště, panem Josefem Bazalou, a starostou Hluku, panem Martinem Křižanem. Oba nám vypověděli radosti a strasti práce starosty ve svých městech. Přičemž Hluk je menším městem s necelými 5 000 obyvateli a Staré Město u Uherského Hradiště má pak necelých 7 000 obyvatel. legend zen for sale Své vyprávění začali cestou, která je vedla až do starostenského křesla. Pan Bazala se tam dostal přes místní folklórní sdružení, pan Křižan pak přes aktivitu ve farnosti a obci. Bylo vidět, že je práce starosty baví a naplňuje, ačkoliv jim zároveň bere velké množství času, avšak oba tuto funkci vnímají jako službu veřejnosti. Debata se točila kolem problémů menších sídel a obecně Zlínského kraje, tj. vylidňování a odliv mozků. Zároveň ale bylo vyzdviženo, že Zlínský kraj může nabídnout široké kulturní možnosti přes aktivitu různých spolků, divadel, folklórních sdružení, fotbalových klubů atd. V rovině praktického fungování radnice nám pak oba pánové vysvětlili, jak jejich radnice fungují, jak probíhají zasedání zastupitelstva, jak jednají s opozicí a mnohé další. V sobotu odpoledne nás navštívili dva lektoři z Institutu politického marketingu, kteří nás prakticky uvedli do problematiky vedení volební kampaně ke komunálním volbám. Nejprve se obecně dotkli volebního systému ČR s jeho klady i zápory, poté prezentovali mnohá data týkající se volebních úspěchů konkrétních stran v daných regionech, vysvětlili metody vedení volební kampaně i s osobními zkušenostmi z této činnosti. Důležitým nástrojem sebeprezentace v dnešní době je twitter i FB, proto i těmto dvěma sociálním sítím bylo věnováno velké množství pozornosti. Mimo to zvláště v komunálních volbách hraje velkou úlohu kontaktní kampaň, které dopomohla k úspěchu již mnoha subjektům. Avšak je nutné správě tuto kampaň naplánovat a obzvláště velkou pozornost věnovat jejímu provedení, které může lidi k volbě našeho subjektu motivovat, nicméně i odradit. timberland boots mens Je třeba klást velký důraz na poznání terénu, ve kterém se bude operovat, a pak také na přístup k lidem, které ne vždy přesvědčíme o správnosti volby našeho subjektu. I k těmto lidem je však třeba se zachovat seriózně a zbytečně se s nimi nehádat. Celý seminář byl velmi motivační a mnoho z nás přesvědčil, abychom se snažili poznatky zde získané uplatnit v komunálních volbách příští rok.

Share This