RNDr. Filip Chvátal, předseda

Je mi 30 let a jsem z Brna. Pracuji jako manažer Dobrovolného svazku obcí Šlapanicko (23 obcí a měst okolo města Brna). Dříve jsem pracoval jako Koordinátor meziobecní spolupráce 40 obcí v ORP Šlapanice a jako odborný pracovník Geografického ústavu Přírodovědecké fakulty Masarykovy univerzity. Distančně studuji doktorské studium v oboru Regionální geografie a regionální rozvoj – dopravní geografie. Vystudoval jsem stejnojmenný obor geografie a navíc obor německého a ruského jazyka.

Roku 2012 jsem se stal zakládajícím členem Mladých lidovců a od té doby jsem byl členem Jihomoravského vedení Mladých lidovců. Motivací ke vstupu a mé činnosti v ML byla aktivizace mladých lidí, kteří mají zájem měnit věci okolo sebe a rozvíjet se jak osobnostně tak profesně. V neposlední řadě byl motivací ke vstupu i skvělý tým lidí. Do KDU-ČSL jsem vstoupil po prohraných volbách na podzim roku 2010. Jsem předsedou Komise výstavby a územního rozvoje největší brněnské městské části – Brno střed a ve městě Brně jsem členem komisí územního plánování a dopravy. Jsem 1. místopředsedou Místní organizace KDU-ČSL Brno-střed a členem Okresního výboru Brno-město. Ve městě Brně se za KDU-ČSL věnuji problematice dopravy, územního plánování a rozvoje.

Hovořím anglicky, německy a rusky. Mými zálibami je historie, architektura a cestování.

Mgr. Michael Kalný, 1. místopředseda (projekty)

Narodil jsem se v Praze na Královských Vinohradech. Momentálně žiji na Praze 10 ve Strašnicích. Vystudoval jsem politologii a mezinárodní vztahy na vysoké škole CEVRO Institut a studoval jsem dále na Vysoké škole Ekonomické v Praze. Účastnil jsem se také dvou programů Erasmus, a to ve Švédsku na univerzitě v Umeå a v Německu na Univerzitě v Manheimu. Během školy jsem se věnoval skautingu, neziskovým organizacím a školním aktivitám, jako je například Buddy program pro zahraniční studenty, který jsem na naší škole vedl tři roky. Do Mladých lidovců jsem vstoupil jako jeden z prvních pražských členů rovnou při jejich založení v roce 2012. Stal jsem se nejdříve místopředsedou krajské organizace a o rok později i jejím předsedou, kterým jsem zůstal až do ledna 2016. Současně jsem byl i členem Celostátního výboru, jakožto výkonného orgánu organizace. V komunálních volbách 2014 jsem kandidoval jako nezávislý kandidát v koalici KDU-ČSL a Strany Zelených v Říčanech u Prahy. V Říčanech jsem členem Komise Městského úřadu pro partnerská města. Ve volném čase se rád podívám do přírody, nebo jedu na výlet. Mezi moje záliby patří starožitné věci, jako například mapy, nebo knihy. Miluji historii a geografii.

Radovan Gaudyn, místopředseda (public relations)

Je mi 20 let a pocházím z Teplic. Studuji na Právnické fakultě Západočeské univerzity v Plzni.

Do Mladých lidovců jsem vstoupil v roce 2014. V roce 2015 jsem byl u zakládání krajské organizace v Ústeckém kraji, jejíž jsem se stal předsedou. Jsem zároveň místopředsedou MO KDU-ČSL v Teplicích a angažuji se v tamějších aktivitách veřejného života. Byl jsem dlouholetým předsedou studentského parlamentu Obchodní akademie v Teplicích, kde jsem inicioval studentský život školy (např.: otevření vyhlídkové věže při budově školy, přednášku s primátorem Teplic atd.). V roce 2015 jsem absolvoval stáž na ústřední kanceláři KDU-ČSL v Praze a o rok později stáž v kanceláři paní europoslankyně Ing. Michaely Šojdrové.

Ve volném čase se věnuji práci pro lidovou stranu a Mladé lidovce. Aktivně se zajímám o veřejné dění.  Jsem zároveň správcem facebookových a webových stránek KDU-ČSL v Ústeckém kraji, ale s touto činností vypomáhám i v jiných koutech naší republiky. Mezi mé oblíbené aktivity patří volejbal, florbal a turistika. Zajímám se též o hudbu,  absolvoval Základní uměleckou školu v Teplicích.

Ovládám angličtinu a němčinu. V roce 2015 jsem absolvovat kurz angličtiny Oxford International Education Group v Londýně.

Václav Pláteník, M. A., místopředseda (vnější vztahy)

Původem jsem z Tábora, do Prahy jsem před sedmi lety šel na vysokou školu a už jsem tu zůstal, tedy kromě skoro dvouleté pauzy na cestování po světě. Politika mě zajímala od malička, patřím k těm, co si na ČT klidně pustí záznam jednání Sněmovny a ještě jsou v napětí, jak to dopadne. V KDU-ČSL jsem kvůli tomu, že to je jediná strana, která kromě práv a svobod mluví také o povinnostech a odpovědnosti. O povinnostech a odpovědností lidí – občanů vůči sobě, své rodině, sousedům, městu, státu, světu i přírodě. Mladí lidovci jsou společenství lidí, kteří tuto odpovědnost cítí a chtějí se rozvíjet a připravovat se na ní. A mě je ctí být v jejich vedení a pomáhat tak vytvářet pro ně dobré podmínky.

Mou profesí je práce na pomezí politiky a komunikace. Byl jsem tiskovým mluvčím a podílím se na volebních kampaních. Vystudoval jsem Marketingovou komunikaci a PR na FSV PR, Professional and Business Communication na La Salle University/UNYP a strávil semestr studiem politologie na Sussex University v Brightonu. Mám rád pivo a britskou politiku.

 

Václav Najzar, místopředseda (členská základna)

Jsem 22letý student Odpadového hospodářství na Mendlové univerzitě v Brně. Pocházím ze Závišic (okres Nový Jičín).

Od mých mladistvých let se zajímám o veřejné dění a politiku. V roce 2013 jsem vstoupil do KDU-ČSL a následující rok do ML. Od roku 2015 jsem předsedou MO KDU-ČSL Závišice. V letech 2010 a 2014 jsem vytvářel volební kampaň do komunálních voleb.

V Mladých lidovcích jsem téměř od založení krajské organizace v Moravskoslezském kraji, kde se aktivně podílím na jejím vedení. Po dva roky jsem byl členem Celostátního výboru. V rámci spolku se zaměřuji hlavně na vnitřní fungování (zápisy, průběh a vedení schůzí, konferencí a sjezdu, technické zajištění a další).

Na Mladých lidovcích nejvíce oceňují dobře fungující společenství aktivních mladých se zájmem o křesťansko-demokratickou politiku, kteří mají zájem o sebevzdělávání a rozvíjení svých schopností, což je předpoklad pro demokratické směřování naší společnosti.

Mezi mé zájmy patří hudba, včelaření, ochrana životního prostředí, florbal a historie.

Předsednictvo Mladých lidovců

Share This