Měníme svět k lepšímu

FacebookInstagram

Aktuality

Trochu neobvyklý Summer camp

Mladí lidovci pořádají v průběhu roku relativně mnoho akcí - na celostátní i krajské úrovni. Jednou z největších a nejoblíbenějších akcí je každoroční Summer camp, který se většinou koná na začátku léta - během prázdnin. V minulosti už jsme takto navštívili například...

Strategický workshop

Hlavní období útlumu činnosti kvůli koronaviru je za námi a Mladí lidovci se tak mohli po delší době sejít i osobně. Internetové diskuse a besedy byly zajímavou zkušeností, ale není na osobní setkávání. První takovéto setkání jsme využili k plánování budoucnosti...

Mladolidovecké kavárny

Od března do května jsme také bohužel museli omezit řadu aktivit, v krajích i na celostátní úrovni. Museli jsme do online módu přesunout například školení nových členů, které skončilo minulý týden. Podobně jsme zorganizovali také takzvané kavárny. Během roku probíhají...

Sousedské soboty – setkání s JVP NÖ

Na oslavu znovuotevření hranic a podporu iniciativy Soboty pro sousedství jsme se v sobotu 13. června setkali s našimi kamarády z JVP Nieder Österreich (mládežnické organizace Kurzovy lidové strany) na hranicích s Rakouskem...

Mladolidovecká kavárna: Akce K – likvidace klášterů

V mnoha krajích pořádají Mladí lidovci pravidelné debaty se zajímavými hosty. Jedná se například o Vysočinu nebo Jihomoravský kraj, kde se celý cyklus prezentuje pod názvem "kavárna". Například Praha pak pořádá podobné akce pod jiným názvem. Tyto i jiné akce se...

VIII. Celostátní sjezd Mladých lidovců

V sobotu 7. března se konal celostátní sjezd Mladých lidovců. Členové spolku se tentokrát sešli v havířovském kulturním domě Radost a měli o čem jednat celý den. Po zahájení a úvodních formalitách byla přednesena zpráva předsedy spolku a zpráva předsedy...

Přidej se k nám

Jak na to

Kdo jsme?

Mladí lidovci, z. s. byli založeni s úmyslem přijmout odpovědnost za konstruktivní utváření budoucnosti České republiky a Evropy. Uvědomujeme si kulturní a společenské bohatství vytvořeného během staletí trvajících křesťanských dějin Evropy, které nikde jinde ani později již nenašlo obdoby. Svou prací se chceme zasazovat o uchování tohoto duchovního dědictví a konáme tak v duchu křesťanských zásad. Mladí lidovci, z. s., úzce spolupracují s partnerskými občanskými sdruženími v České republice i se zahraničními organizacemi, nabízí tak solidní podporu nejen křesťanům, ale všem mladým lidem, zejména politicky angažovaným, kteří se chtějí aktivně zasazovat o lepší budoucnost České republiky a Evropy.

Co chceme?

Za své poslání považujeme vytváření prostředí stimulujícího osobnostní, profesní, sociální, politický a duchovní růst mladého člověka. Zvláštní zřetel klademe na růst společensko-politický, který chceme podporovat rozšiřováním vzdělání v otázkách křesťansko-konzervativní politiky, s důrazem ukotvení hodnot založených na evropské křesťanské morálce. Věříme, že jen tak je možné podporovat vzájemnou úctu, ohleduplnost a nezištnou službu v rámci aktivního působení ve veřejném životě.

Chceme iniciovat rozvoj zejména těch schopností a dovedností umožňujících hlubší pochopení politické morální odpovědnosti a zvýšovat informovanost o politickém a kulturním dění ve světě, obzvláště v České republice a v Evropské unii. Tím také pomáháme rozvíjet schopnost zaujímat a vyjadřovat stanoviska ke společenským otázkám.

Co pro to děláme?

V naplňování svých cílů spoléháme na vytváření společenství mladých lidí se zájmem o politické dění. Organizujeme a zprostředkováváme vzdělávací akce, přednášky, semináře, stáže a jiné aktivity potřebné k formaci osobnosti. V neposlední řadě pořádáme kulturní a společenské akce s cílem umožnit setkávání mladých lidí a popularizovat křesťansko-demokratické politické smýšlení.