Měníme svět k lepšímu

FacebookInstagram

Aktuality

Konference o budoucnosti udržitelného rozvoje

Životní prostředí a také efektivní péče o něj je Mladým lidovcům velmi blízké téma, které zasahuje do všech sfér našeho života. V roce 2015 přišlo OSN s cíli udržitelného rozvoje, EU v letošním roce představila velmi inovativní Zelený nový úděl, který by měl pomoci...

Mladí lidovci a koronakrize

Na jaře letošního roku jsme měli naplánováno několik akcí, které se bohužel kvůli koronaviru musely zrušit nebo přesunout do online prostředí nebo se přesouvaly na jiný termín. To se týkalo celostátních akcí i různých akcí v jednotlivých krajích. Bohužel jsme museli...

Mladí lidovci a krajské i senátní volby 2020

Jako skoro každý rok, i letos se Mladí lidovci zapojili do voleb. Kandidovali v krajských volbách a také pomáhali většině kandidátů do Senátu. V krajských volbách celkem kandidovalo 21 Mladých lidovců v 8 krajích. Konkrétně se jednalo tyto členy:František Talíř...

Přežít Valašsko

Ještě před zhoršením epidemiologické situace jsme stihli uspořádat naší už tradiční akci - Přežít Valašsko. Akce proběhla od pátku 21. srpna do neděle 23. srpna ve Valašských Kloboukách. Hlavní program, který byl opravdu pestrý, se konal v sobotu. Mladí lidovci se ale...

Přidej se k nám

Jak na to

Kdo jsme?

Mladí lidovci, z. s. byli založeni s úmyslem přijmout odpovědnost za konstruktivní utváření budoucnosti České republiky a Evropy. Uvědomujeme si kulturní a společenské bohatství vytvořeného během staletí trvajících křesťanských dějin Evropy, které nikde jinde ani později již nenašlo obdoby. Svou prací se chceme zasazovat o uchování tohoto duchovního dědictví a konáme tak v duchu křesťanských zásad. Mladí lidovci, z. s., úzce spolupracují s partnerskými občanskými sdruženími v České republice i se zahraničními organizacemi, nabízí tak solidní podporu nejen křesťanům, ale všem mladým lidem, zejména politicky angažovaným, kteří se chtějí aktivně zasazovat o lepší budoucnost České republiky a Evropy.

Co chceme?

Za své poslání považujeme vytváření prostředí stimulujícího osobnostní, profesní, sociální, politický a duchovní růst mladého člověka. Zvláštní zřetel klademe na růst společensko-politický, který chceme podporovat rozšiřováním vzdělání v otázkách křesťansko-konzervativní politiky, s důrazem ukotvení hodnot založených na evropské křesťanské morálce. Věříme, že jen tak je možné podporovat vzájemnou úctu, ohleduplnost a nezištnou službu v rámci aktivního působení ve veřejném životě.

Chceme iniciovat rozvoj zejména těch schopností a dovedností umožňujících hlubší pochopení politické morální odpovědnosti a zvýšovat informovanost o politickém a kulturním dění ve světě, obzvláště v České republice a v Evropské unii. Tím také pomáháme rozvíjet schopnost zaujímat a vyjadřovat stanoviska ke společenským otázkám.

Co pro to děláme?

V naplňování svých cílů spoléháme na vytváření společenství mladých lidí se zájmem o politické dění. Organizujeme a zprostředkováváme vzdělávací akce, přednášky, semináře, stáže a jiné aktivity potřebné k formaci osobnosti. V neposlední řadě pořádáme kulturní a společenské akce s cílem umožnit setkávání mladých lidí a popularizovat křesťansko-demokratické politické smýšlení.