Zlín – V sobotu 4. února 2017 proběhla krajská konference Mladých lidovců Zlínského kraje. Konala se v kanceláři krajské KDU-ČSL a sešlo se na ní 25 členů krajské organizace.

Na začátku přivítal všechny přítomné členy úřadující předseda krajského výboru Vojtěch Volf, aby hned poté mohla proběhnout jednotlivá úvodní hlasování o programu či potřebných orgánech konference. Následně Vojtěch Chupík přečetl velmi povzbudivou zdravici od celostátního předsedy spolku Vladimíra Hanáčka. „Původně měli na naši konferenci dorazit i hosté z řad krajské KDU-ČSL, ale bohužel se museli na poslední chvíli omluvit z důvodu konání mimořádné celostátní konference KDU-ČSL  v Brně,“ doplnil k neúčasti hostů předseda Volf.

Zprávu o činnosti naší krajské organizace, finanční zprávu a rovněž informace o jednáních celostátního výboru přednesla Bětka Volfová. Nutno říci, že především prezentované množství akcí, kterých se zlínští mladí lidovci zúčastnili nebo uspořádali, vzbudilo mezi členy značný ohlas. „V prezentaci činnosti za loňský rok bylo uvedeno více než 25 různých akcí, což je podle mě naprosto skvělé číslo,“ sdělila v následné diskuzi jedna z účastnic konference.

Hlavní událostí byla samozřejmě volba krajského výboru, předsednictva a taky volba delegátů sjezdu či kandidátů do celostátního vedení. Post předsedy krajského výboru ML ZLK jednoznačně obhájil Vojtěch Volf. „Doufám, že během letošního roku se mi podaří najít i možného budoucího nástupce do této funkce,“ pronesl s úsměvem v děkovné řeči staronový předseda.

Posty místopředsedů krajského výboru obhájili všichni tři stávající členové – Dominik Mach, Marie Maliňáková i Vojtěch Chupík. Jako řadoví členové krajského výboru byli dále zvoleni Alžběta Volfová, Josef Vaněk, Jan Malota a Helena Martinková. Pokladníkem se stal Josef Pavlík.

V závěru proběhla diskuze, návrhy a hlasování o kandidátech do celostátního výboru, kontrolní komise a bylo schváleno několik usnesení krajské konference.

Po několika hodinách jednání velká část účastníků přijala pozvání na společné posezení v nedaleké hospůdce. Lze s jistotou říci, že letošní krajská konference Mladých lidovců ZLK byla mimořádně úspěšná.

Josef Vaněk
člen KV ML ZLK

Přijatá veřejná usnesení:

Krajská konference Mladých lidovců Zlínského kraje nabízí pomoc při vedení volební kampaně KDU-ČSL ve volbách do PS Parlamentu ČR na podzim 2017.

Krajská konference Mladých lidovců Zlínského kraje děkuje členům dosavadního předsednictva a krajského výboru za vykonanou práci pro ML ZLK.

 

Staronové předsednictvo ML ZLK.

Účastníci krajské konference ML ZLK.

Nový krajský výbor ML ZLK.

Share This