Dva jihočeští mladí lidovci Vladimír Hanáček a Šimon Heller se ve středu 16. dubna zúčastnili odhalení tzv. Cesty bolestných kamenů v Písku. Tato do přírodního prostředí lesního porostu tzv. Píseckých hor situovaná stezka ukazuje formou čtrnácti zastavení nejrůznější krizové životní situace a skrze vyprávění skutečného příběhu konkrétních lidí má pomoci pojmenovat bolesti moderního člověka, uchopit je u sebe a rozšířit sociální cítění ve vztahu k druhým. Prostřednictvím posledního patnáctého zastavení pak má navzdory bolestem posunout moderního člověka k naději. Projekt připravili pod vedením svého ředitele studenti písecké obchodní akademie.

„Účast na dnešním slavnostním odhalení kamenů pokládám téměř za svou povinnost nejen proto, že autorem projektu je můj dobrý přítel Pavel Sekyrka, ředitel Obchodní akademie Písek, ale především proto, že tento projekt má hluboký smysl z hlediska budování dobrých mezilidských vztahů, postavených na empatii a porozumění, posilujících kulturu vzájemnosti a pomoci potřebným. K těmto hodnotám se my, křesťanští demokraté, taktéž hlásíme a od nich chceme odvozovat své úsilí o zlepšení společenských a politických poměrů v naší zemi,“ zdůrazňuje celostátní místopředseda Mladých lidovců Vladimír Hanáček.

Slavnostního odhalení se zúčastnili také vzácní hosté. Kardinál Miloslav Vlk ve svém proslovu připomněl podobnost takto pojaté Cesty bolestných kamenů se čtrnácti zastaveními křížové cesty, a nadějí, kterou pro křesťany představuje Kristovo Vzkříšení. Přítomným taktéž zazpívala patronka projektu Marta Kubišová. Hudebně akci doprovodil Písecký komorní orchestr.

„Především jsem však nadšen obrovskou účastí mladých lidí, studentů píseckých středních škol. Ti svým živým zájmem dávali zřetelně najevo, že pochopili význam tohoto projektu, že je bolesti moderního člověka vnitřně oslovily a snaží se jim porozumět. Tím vyjadřují svůj smysl pro duchovní hloubku a hodnoty lidské sounáležitosti, což je navýsost povzbudivé neboť právě s těmito hodnotami se v  naší společnosti stále tak málo setkáváme,“ podotýká Hanáček. „Chce se mi věřit, že je to příslib reálné možnosti kultivace našeho veřejného života a že i mladí lidovci se budou moci spolehnout na dobrou spolupráci se všemi mladými lidmi dobré vůle, kterým není lhostejný osud našeho kraje i státu,“ doplňuje místopředseda Mladých lidovců.

 

red.

 

Share This