Jihlava – Mladí lidovci ve spolupráci s jihlavskou KDU-ČSL uspořádali 5. listopadu přednáškový večer na téma Dítě jako věc? Mezi pozvanými byl muž s nejvíce akademickými tituly v České republice Max Kašparů a brněnský senátor Zdeněk Papoušek. Přednášky se konaly ve Velké gotické síni jihlavské radnice. Kvalitní složení přednášejících nakonec přilákalo více jak šedesát posluchačů.

Max Kašparů přednášel o vlivu rozdělení rodiny na dětskou psychiku. Zdůraznil potřebu přítomnosti stabilní rodiny, ve které může dítě hledat ty správné vzory. Většina rodin je však podle něj budována na špatných základech. „Každý správný zedník staví podle olovnice, také rodinu by měli partneři budovat podle olovnice. Jenže v současnosti se 95 % vztahů staví podle kyvadla a 5 % vztahů podle vrtule,“ glosoval problémy současných rodin Kašparů. V rozvrácených rodinách je poté často přítomna střídavá péče, kdy dítě musí mezi oběma rodiči neustále cestovat. „Střídavá péče však nerespektuje zájmy dítěte, ale spíše promítá právo rodiče na dítě,“ sdělil posluchačům psychiatr.

Druhý host, Zdeněk Papoušek, který má dvacetileté zkušenosti s prací s ohroženými dětmi, se ve svém příspěvku věnoval sociálně-právní ochraně dítěte v České republice. „Dítě se stává věcí, pokud se s ním přestává jednat jako s člověkem,“ podotkl Papoušek. Následně posluchače seznámil s tím, co představuje pojem ohrožené dítě a co jsou zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc, tzv. ZDVOPy. Z nich je nejznámější Klokánek pod Fondem ohrožených dětí. „Některé Klokánky byly sice zrušeny, ale k úplnému zrušení fondu nedojde,“ uklidnil diváky Papoušek. Ten mezi největší problémy sociálně-právní ochrany dětí v ČR zařadil financování, roztříštěnost problematiky mezi více ministerstev nebo neinformovanost krajů. „Problematické je také setkávání vlastních a osvojených dětí u pěstounů. Vlastní děti se v takové rodině mohou cítit odstrčeny,“ dodal na konec své přednášky senátor.

Publikum událost kvitovalo s povděkem a nadšením. „Těšil jsem se hlavně na Maxe Kašparů, kterého považuji za špičkového odborníka ve svém oboru,“ uvádí návštěvník přednášky Petr Šmíd. Ten byl ale spokojen i s druhým přednášejícím. „Senátora Papouška jsem doposud neznal a mile mě překvapil svým zápalem o danou problematiku,“ řekl na adresu druhého hosta Šmíd.

Martin Polívka
mobil: 724 218 589
e-mail: vysocina@mladilidovci.cz

DSC_4374_v1 – kopie

DSC_4377 – kopie

DSC_4384_v1 – kopie

Share This