Měníme svět k lepšímu

 

Aktuality

Mladí lidovci se zúčastnili semináře Kam kráčíš, Evropo?

Ve dnech 9.–10. prosince 2016 jsme se zúčastnili v Brně semináře Kam kráčíš, Evropo?, kterou pořádal europoslanec za KDU-ČSL Tomáš Zdechovský. V pátek na semináři vystoupili mladí politici, kteří diskutovali o vizi EU a roli ČR v ní. Za náš spolek byla diskutující...

Zlínští Mladí lidovci pomohli dobré věci

V neděli 18. září 2016 ožilo orelské hřiště za Centroprojektem v centru Zlína nejrůznějšími aktivitami pro všechny věkové kategorie – konaly se zde totiž Farnosti v pohybu, které ve spolupráci pořádalo celkem asi 40 dobrovolníků ze zlínských farností sv. Filipa a...

Zlínští a Moravskoslezští Mladí lidovci putovali na Radhošť

V sobotu 6. srpna 2016 se vydali Mladí lidovci z Moravskoslezského a Zlínského kraje na Radhošť. Během celého výletu se vzájemně prohlubovala mezikrajská spolupráce. I přes nepřízeň počasí se šlo od lanovky na Pustevnách kolem sochy Radegasta až na jednu z nejvyšších...

Setkání s KASem

Děkujeme za skvělou spolupráci Dr. Werneru Böhlerovi z Nadace Konrada-Adenauera (Konrad-Adenauer-Stiftung), který se po více než čtyřleté práci v Praze loučí.

Jsme rádi, že jsme se mohli zároveň seznámit s novým nastupujícím ředitelem KAS s panem Matthiasem Barnerem a těšíme se na nové společné projekty.

Kdo jsme?

Mladí lidovci, z. s. byli založeni s úmyslem přijmout odpovědnost za konstruktivní utváření budoucnosti České republiky a Evropy. Uvědomujeme si kulturní a společenské bohatství vytvořeného během staletí trvajících křesťanských dějin Evropy, které nikde jinde ani později již nenašlo obdoby. Svou prací se chceme zasazovat o uchování tohoto duchovního dědictví a konáme tak v duchu křesťanských zásad. Mladí lidovci, z. s., úzce spolupracují s partnerskými občanskými sdruženími v České republice i se zahraničními organizacemi, nabízí tak solidní podporu nejen křesťanům, ale všem mladým lidem, zejména politicky angažovaným, kteří se chtějí aktivně zasazovat o lepší budoucnost České republiky a Evropy.

Co chceme?

Za své poslání považujeme vytváření prostředí stimulujícího osobnostní, profesní, sociální, politický a duchovní růst mladého člověka. Zvláštní zřetel klademe na růst společensko-politický, který chceme podporovat rozšiřováním vzdělání v otázkách křesťansko-konzervativní politiky, s důrazem ukotvení hodnot založených na evropské křesťanské morálce. Věříme, že jen tak je možné podporovat vzájemnou úctu, ohleduplnost a nezištnou službu v rámci aktivního působení ve veřejném životě.

Chceme iniciovat rozvoj zejména těch schopností a dovedností umožňujících hlubší pochopení politické morální odpovědnosti a zvýšovat informovanost o politickém a kulturním dění ve světě, obzvláště v České republice a v Evropské unii. Tím také pomáháme rozvíjet schopnost zaujímat a vyjadřovat stanoviska ke společenským otázkám.

Co pro to děláme?

V naplňování svých cílů spoléháme na vytváření společenství mladých lidí se zájmem o politické dění. Organizujeme a zprostředkováváme vzdělávací akce, přednášky, semináře, stáže a jiné aktivity potřebné k formaci osobnosti. V neposlední řadě pořádáme kulturní a společenské akce s cílem umožnit setkávání mladých lidí a popularizovat křesťasko-demokratické politické smýšlení.