Měníme svět k lepšímu

FacebookInstagram

Aktuality

VIII. Celostátní sjezd Mladých lidovců

 sobotu 7. března se konal celostátní sjezd Mladých lidovců. Členové spolku se tentokrát sešli v havířovském kulturním domě Radost a měli o čem jednat celý den. Po zahájení a úvodních formalitách byla přednesena zpráva předsedy spolku a zpráva předsedy kontrolní...

Mladí lidovci na Politischer Aschermittwoch 2020 v Pasově

Na pozvání nadace Hannse Seidela (Hanns Seidel  Stiftung) jsme se ve dnech 25. - 26. 2. 2020 jako zástupkyně Mladých lidovců s Bárou Paulovou účastnily dvoudenního Dialogu střední Evropy v německém Pasově. Společně se členy dalších mládežnických...

Být lidoví, ale ne populističtí

Co je vlastně křesťanská demokracie, jaké jsou její základní hodnoty a které výzvy před křesťansko-demokratickými politiky stojí? O těchto nejen pro Českou republiku palčivých otázkách měli příležitost diskutovat na počátku února v německém Kielu dva členové Mladých...

Přidej se k nám

Jak na to

Kdo jsme?

Mladí lidovci, z. s. byli založeni s úmyslem přijmout odpovědnost za konstruktivní utváření budoucnosti České republiky a Evropy. Uvědomujeme si kulturní a společenské bohatství vytvořeného během staletí trvajících křesťanských dějin Evropy, které nikde jinde ani později již nenašlo obdoby. Svou prací se chceme zasazovat o uchování tohoto duchovního dědictví a konáme tak v duchu křesťanských zásad. Mladí lidovci, z. s., úzce spolupracují s partnerskými občanskými sdruženími v České republice i se zahraničními organizacemi, nabízí tak solidní podporu nejen křesťanům, ale všem mladým lidem, zejména politicky angažovaným, kteří se chtějí aktivně zasazovat o lepší budoucnost České republiky a Evropy.

Co chceme?

Za své poslání považujeme vytváření prostředí stimulujícího osobnostní, profesní, sociální, politický a duchovní růst mladého člověka. Zvláštní zřetel klademe na růst společensko-politický, který chceme podporovat rozšiřováním vzdělání v otázkách křesťansko-konzervativní politiky, s důrazem ukotvení hodnot založených na evropské křesťanské morálce. Věříme, že jen tak je možné podporovat vzájemnou úctu, ohleduplnost a nezištnou službu v rámci aktivního působení ve veřejném životě.

Chceme iniciovat rozvoj zejména těch schopností a dovedností umožňujících hlubší pochopení politické morální odpovědnosti a zvýšovat informovanost o politickém a kulturním dění ve světě, obzvláště v České republice a v Evropské unii. Tím také pomáháme rozvíjet schopnost zaujímat a vyjadřovat stanoviska ke společenským otázkám.

Co pro to děláme?

V naplňování svých cílů spoléháme na vytváření společenství mladých lidí se zájmem o politické dění. Organizujeme a zprostředkováváme vzdělávací akce, přednášky, semináře, stáže a jiné aktivity potřebné k formaci osobnosti. V neposlední řadě pořádáme kulturní a společenské akce s cílem umožnit setkávání mladých lidí a popularizovat křesťansko-demokratické politické smýšlení.