Měníme svět k lepšímu

FacebookInstagram

Aktuality

V Praze jsme oslavili 5 let od svého založení

Mladí lidovci z celé republiky přijeli do Prahy oslavit páté výročí založení Mladých lidovců. Samotná oslava se konala v sobotu 18. listopadu v Praze. Někteří však přijeli již o den dříve na oslavy 17. listopadu. Program pátého výročí byl zahájen mší v kostele Svatého...

Pojďte s námi na pouť na Svatý Hostýn

Mladí lidovci Zlínského kraje a KDU - ČSL Zlínský kraj vás zvou na adventní pouť na Svatý Hostýn. Pouť i mše svatá na Sv. Hostýně budou obětovány za politiky. Vyrážíme v neděli 10. prosince 2017 v 9:00 z Bystřice pod Hostýnem ze zastávky u hřbitova. V 11:15 bude...

Blíží se volby! Mnoho mladých lidí půjde k volbám. Přijďte i vy!

Zlín, 19. 10. 2017 – Už tento víkend, ve dnech 20. a 21. října, se konají volby do Poslanecké sněmovny. Letošní volební výsledky jsou očekávány snad ještě s větším napětím než v letech minulých. Mohou totiž výrazným způsobem určit směřování a budoucí vývoj České...

Mladí lidovci přispěli do debaty o cestě k úspěšnému venkovu

Institut pro křesťansko-demokratickou politiku společně s Nadací Hannse Seidela pořádal konferenci Cesta k úspěšnému venkovu, která se konala v pátek 16. achat air max června v Olomouci.. Konference byla příspěvkem v diskuzi o tom, jak zajistit úspěšný rozvoj venkova...

Pozvánka na besedu o Sýrii v Jihlavě

Přijďte si popovídat s Markem Čejkou, Václavem Kolajou a Assemem Atassim o Sýrii, jejím historickém vývoji a současné situaci. To vše v Malovaném sále Muzea Vysočiny Jihlava u výborné kávy z místní kavárny Vstupné dobrovolné Situace v Sýrii se od vypuknutí revoluce v...

Akce roku Zahradní slavnost se vydařila i díky Mladým lidovcům

V Mladých lidovcích působím necelý měsíc a byla jsem pověřena napsat zprávu o Zahradní slavnosti, která se konala 2. 9. 2017 v Kroměříži. Na této akci jsem pomáhala a musím říct, že mi to jen utvrdilo můj názor, ať už na KDU-ČSL či ML. Bylo krásné sledovat, jak se...

Přidej se k nám

Jak na to

Kdo jsme?

Mladí lidovci, z. s. byli založeni s úmyslem přijmout odpovědnost za konstruktivní utváření budoucnosti České republiky a Evropy. Uvědomujeme si kulturní a společenské bohatství vytvořeného během staletí trvajících křesťanských dějin Evropy, které nikde jinde ani později již nenašlo obdoby. Svou prací se chceme zasazovat o uchování tohoto duchovního dědictví a konáme tak v duchu křesťanských zásad. Mladí lidovci, z. s., úzce spolupracují s partnerskými občanskými sdruženími v České republice i se zahraničními organizacemi, nabízí tak solidní podporu nejen křesťanům, ale všem mladým lidem, zejména politicky angažovaným, kteří se chtějí aktivně zasazovat o lepší budoucnost České republiky a Evropy.

Co chceme?

Za své poslání považujeme vytváření prostředí stimulujícího osobnostní, profesní, sociální, politický a duchovní růst mladého člověka. Zvláštní zřetel klademe na růst společensko-politický, který chceme podporovat rozšiřováním vzdělání v otázkách křesťansko-konzervativní politiky, s důrazem ukotvení hodnot založených na evropské křesťanské morálce. Věříme, že jen tak je možné podporovat vzájemnou úctu, ohleduplnost a nezištnou službu v rámci aktivního působení ve veřejném životě.

Chceme iniciovat rozvoj zejména těch schopností a dovedností umožňujících hlubší pochopení politické morální odpovědnosti a zvýšovat informovanost o politickém a kulturním dění ve světě, obzvláště v České republice a v Evropské unii. Tím také pomáháme rozvíjet schopnost zaujímat a vyjadřovat stanoviska ke společenským otázkám.

Co pro to děláme?

V naplňování svých cílů spoléháme na vytváření společenství mladých lidí se zájmem o politické dění. Organizujeme a zprostředkováváme vzdělávací akce, přednášky, semináře, stáže a jiné aktivity potřebné k formaci osobnosti. V neposlední řadě pořádáme kulturní a společenské akce s cílem umožnit setkávání mladých lidí a popularizovat křesťasko-demokratické politické smýšlení.