Měníme svět k lepšímu

 

Aktuality

Multimediální seminář Mladých Lidovců (10. 6. – 12. 6. 2016)

Druhý červnový víkend se v Brně uskutečnil multimediální seminář, který zorganizovali Mladí Lidovci Jihomoravského kraje pro členy spolku z celé země. Cílem multimediálního semináře bylo rozšířit si obzory v oblastech sociálních médií, komunikaci, a také...

Brno patřilo KDU-ČSL. Uskutečnil se další Den KDU-ČSL

Protože KDU-ČSL je strana lidí a především pro lidi, její členové se rádi setkávají. Z tohoto důvodu se vždy v období mezi sjezdy KDU-ČSL koná Den KDU-ČSL. V letošním roce se uskutečnil v sobotu 4. června v Brně. Na návštěvníky čekal bohatý program – koncert Pavel...

Budoucnost Evropy v rukou mladých

Ve dnech 17. – 20. dubna 2016 se v severoitalské Caddenabii uskutečnilo setkání zástupců mládežnických organizací ze čtyř visegrádských zemí, Německa a Chorvatska, pořádané německou Nadací Konrada Adenauera. Předmětem debaty na tomto semináři bylo téma evropské identity a jejího významu v kontextu současných výzev, především migrační krize, a dialogu mezi politickými stranami, včetně využití moderních komunikačních technologií.

Aktivní pomoc s reformami přímo na Ukrajině

Ukrajinská studentská asociace (Українська студентська спілка) ve spolupráci a s podporou ukrajinské pobočky nadace Konrada Adenauera (Konrad-Adenauer-Stiftung) uspořádaly ve dnech 19. – 21. února 2016 v Kyjevě odborný seminář na téma „Volby do okresních...

Mít či nemít děti aneb kdo je trestán

Návrh na zavedení systému slev na odvodech na sociální pojištění podle počtu dětí, navržený KDU-ČSL a přijatý i ministryní práce a sociální věcí Michaelou Marksovou, je kritizován nejen posledním koaličním partnerem, Babišovým hnutím ANO, ale i řadou diskutujících na...

Kdo jsme?

Mladí lidovci, z. s. byli založeni s úmyslem přijmout odpovědnost za konstruktivní utváření budoucnosti České republiky a Evropy. Uvědomujeme si kulturní a společenské bohatství vytvořeného během staletí trvajících křesťanských dějin Evropy, které nikde jinde ani později již nenašlo obdoby. Svou prací se chceme zasazovat o uchování tohoto duchovního dědictví a konáme tak v duchu křesťanských zásad. Mladí lidovci, z. s., úzce spolupracují s partnerskými občanskými sdruženími v České republice i se zahraničními organizacemi, nabízí tak solidní podporu nejen křesťanům, ale všem mladým lidem, zejména politicky angažovaným, kteří se chtějí aktivně zasazovat o lepší budoucnost České republiky a Evropy.

Co chceme?

Za své poslání považujeme vytváření prostředí stimulujícího osobnostní, profesní, sociální, politický a duchovní růst mladého člověka. Zvláštní zřetel klademe na růst společensko-politický, který chceme podporovat rozšiřováním vzdělání v otázkách křesťansko-konzervativní politiky, s důrazem ukotvení hodnot založených na evropské křesťanské morálce. Věříme, že jen tak je možné podporovat vzájemnou úctu, ohleduplnost a nezištnou službu v rámci aktivního působení ve veřejném životě.

Chceme iniciovat rozvoj zejména těch schopností a dovedností umožňujících hlubší pochopení politické morální odpovědnosti a zvýšovat informovanost o politickém a kulturním dění ve světě, obzvláště v České republice a v Evropské unii. Tím také pomáháme rozvíjet schopnost zaujímat a vyjadřovat stanoviska ke společenským otázkám.

Co pro to děláme?

V naplňování svých cílů spoléháme na vytváření společenství mladých lidí se zájmem o politické dění. Organizujeme a zprostředkováváme vzdělávací akce, přednášky, semináře, stáže a jiné aktivity potřebné k formaci osobnosti. V neposlední řadě pořádáme kulturní a společenské akce s cílem umožnit setkávání mladých lidí a popularizovat křesťasko-demokratické politické smýšlení.