Mladí lidovci, z. s.

Pomáháme rozvíjet schopnost zaujímat a vyjadřovat stanoviska ke společenským otázkám

Kdo jsme?

Mladí lidovci, z. s. byli založeni s úmyslem přijmout odpovědnost za konstruktivní utváření budoucnosti České republiky a Evropy. Uvědomujeme si kulturní a společenské bohatství vytvořeného během staletí trvajících křesťanských dějin Evropy, které nikde jinde ani později již nenašlo obdoby. Svou prací se chceme zasazovat o uchování tohoto duchovního dědictví a konáme tak v duchu křesťanských zásad. Mladí lidovci, z. s., úzce spolupracují s partnerskými občanskými sdruženími v České republice i se zahraničními organizacemi, nabízí tak solidní podporu nejen křesťanům, ale všem mladým lidem, zejména politicky angažovaným, kteří se chtějí aktivně zasazovat o lepší budoucnost České republiky a Evropy.

Co chceme?

Za své poslání považujeme vytváření prostředí stimulujícího osobnostní, profesní, sociální, politický a duchovní růst mladého člověka. Zvláštní zřetel klademe na růst společensko-politický, který chceme podporovat rozšiřováním vzdělání v otázkách křesťansko-konzervativní politiky, s důrazem ukotvení hodnot založených na evropské křesťanské morálce. Věříme, že jen tak je možné podporovat vzájemnou úctu, ohleduplnost a nezištnou službu v rámci aktivního působení ve veřejném životě.

Chceme iniciovat rozvoj zejména těch schopností a dovedností umožňujících hlubší pochopení politické morální odpovědnosti a zvýšovat informovanost o politickém a kulturním dění ve světě, obzvláště v České republice a v Evropské unii. Tím také pomáháme rozvíjet schopnost zaujímat a vyjadřovat stanoviska ke společenským otázkám.

Co pro to děláme?

V naplňování svých cílů spoléháme na vytváření společenství mladých lidí se zájmem o politické dění. Organizujeme a zprostředkováváme vzdělávací akce, přednášky, semináře, stáže a jiné aktivity potřebné k formaci osobnosti. V neposlední řadě pořádáme kulturní a společenské akce s cílem umožnit setkávání mladých lidí a popularizovat křesťasko-demokratické politické smýšlení.

Aktuality

Budoucnost Evropy v rukou mladých

Ve dnech 17. – 20. dubna 2016 se v severoitalské Caddenabii uskutečnilo setkání zástupců mládežnických organizací ze čtyř visegrádských zemí, Německa a Chorvatska, pořádané německou Nadací Konrada Adenauera. Předmětem debaty na tomto semináři bylo téma evropské identity a jejího významu v kontextu současných výzev, především migrační krize, a dialogu mezi politickými stranami, včetně využití moderních komunikačních technologií.

Aktivní pomoc s reformami přímo na Ukrajině

Ukrajinská studentská asociace (Українська студентська спілка) ve spolupráci a s podporou ukrajinské pobočky nadace Konrada Adenauera (Konrad-Adenauer-Stiftung) uspořádaly ve dnech 19. – 21. února 2016 v Kyjevě odborný seminář na téma „Volby do okresních...

Mít či nemít děti aneb kdo je trestán

Návrh na zavedení systému slev na odvodech na sociální pojištění podle počtu dětí, navržený KDU-ČSL a přijatý i ministryní práce a sociální věcí Michaelou Marksovou, je kritizován nejen posledním koaličním partnerem, Babišovým hnutím ANO, ale i řadou diskutujících na...

Ples VKH Brno a Mladých lidovců 2016

Už je to tady! Ve Vaší letošní plesové sezóně nesmí chybět účast na Reprezentačním plese Vysokoškolského katolického hnutí Brno s Mladými lidovci! Ples plný květin se uskuteční ve čtvrtek 21. ledna 2016 od 19:00 v KC Semilasse. K tanci a poslechu vám bude hrát...

Antonín Švehla – státník z hostivařského statku

V předvečer 82. výročí úmrtí prvorepublikového ministerského předsedy a předsedy agrární strany Antonína Švehly se konal v pátek 11. prosince 2015 u pamětní desky před Národním zemědělským muzeem v Praze, o jehož vznik se Švehla nemalou měrou zasloužil, pietní akt,...

Událo se

Celostátní sjezd Mladých lidovců

V sobotu 5. března se uskutečnil výroční sjezd Mladých lidovců v olomouckém Vlastivědném muzeu. Na sjezd dorazilo 90 delegátů a více než desítka významných hostů z řad politiků KDU-ČSL a spřátelených mládežnických organizací. Na sjezdu bylo zvoleno nové předsednictvo...

Založení místní organizace Mladých lidovců v Uherském Brodě

V pátek 17. 4. 2015 byla založena místní organizace Mladých lidovců v Uherském Brodě. Její vznik byl schválen krajským výborem na výjezdní členské schůzi, která se konala v Dolním Němčí. Následně bylo zvoleno předsednictvo místní organizace. Do funkce předsedkyně byla...

V Liberci vznikli Mladí lidovci. I vy se můžete přidat!

V pátek 14. listopadu v podvečerních hodinách byla organizačně ustanovena liberecká krajská organizace Mladých lidovců. Předsedou byl zvolen Michal Paclt z Liberce a místopředsedkyní Kateřina Charvátová z České lípy, druhým místopředsedou byl zvolen Petr Staněk. Cílem...

To je on se svými

 Mladí lidovci se v Brně sešli se svým kandidátem do senátu PhDr. Zdeňkem Papouškem Mladí lidovci se v Brně sešli s nezávislým kandidátem do senátu za KDU-ČSL ve městě Brně – Zdeňkem Papouškem. Setkání bylo velmi přínosné, protože se ho účastnili i členové volebního...